Słupki odgradzające

"Słupki odgradzające" to nazwa różnie interpretowana przez producentów oraz klientów. Za słupki odgradzające można traktować z jednej strony stalowe chromowane słupki, które najczęściej można spotkać na lotniskach, dworcach, hotelach itp. Słupki takie są najczęściej połączone ze sobą taśmą wykonaną z materiału, często nie są montowane do podłoża i służą do odgradzania przejść dla gości, pasażerów itd. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by za słupki odgradzające uważać elementy małej architektury, które służą do odgradzania od ruchu np. miejskich trawników, chodników od ulicy itp. Takie słupki różnią się jednak zdecydowanie pod względem wyglądu i konstrukcji mimo, że pełnione fukncje są bardzo zbliżone. Słupki odgradzające zaliczane do obiektów małej architektury wykonywane są ze stali oraz odlewów żeliwnych. Są dość grube i masywne, a głęboko osadzone w betonowym fundamencie są stabilne i trwałe, odporne na wszelkie warunki atmosferyczne oraz na akty wandalizmu. Słupki takie mogą być łączone ze sobą za pomocą łańcuchów stalowych lub taśmy, którą w tym wypadku są stalowe płaskowniki.