Słupki pod znaki

Słupki pod znaki to nieco inna kategoria słupków jako obiektów małej architektury. Omawiane słupki ogrodzeniowe, parkingowe, drogowe itd. służyły do wygradzania określonych terenów lub obszarów.Celem tego działania było zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, jak również poza nimi oraz ułatwienia komunikacji miejskiej w wielu aspektach. Słupki pod znaki mają dokładnie taką samą funkcję, jednak największą rolę odgrywają tutaj znaki, które są montowane na owych słupkach. Najczęściej stosowane są znaki drogowe, które - rzecz jasna - są stałym elementem dróg. Bez nich nie byłaby możliwa płynna i bezkolizyjna komunikacja miejska, to one również dyktują dużej mierze zasady ruchu na drodze. Słupki pod znaki są właśnie tym elementem, na którym znaki są osadzane. Prócz typowych drogowych znaków na tych słupkach można osadzić każde inne oznaczenia, które akurat mogą okazać się użyteczne w danym rejonie (obszarze). Mogą to być tablice informacyjnie, tablice z przepisami, regulaminami, a nawet tablice reklamowe.